2016/17 - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Archív > 2016/17
Deň materských škôl

Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR Juraja Draxlera  i naša materská škola podporila túto myšlienku a zapojila sa do plnenia aktivít, ktoré sú podporované MŠ SR. Tvorivý deň plný fantázie a zábavy  pre naše deti bol práve 4. november.
A ako vlastne takýto deň vyzeral a čo všetko sa nám podarilo zrealizovať môžeš zhliadnúť v Galérii, kde nájdeš fotografie.

Projekt predškolákov: BUDÚCI ŠKOLÁK

Hlavný cieľ:
- skvalitnenie prechodu detí z materskej školy do základnej školy pri zachovaní permanentnej starostlivosti
- rozvoj emocionálnej inteligencie a osobnosti dieťaťa v predškolskom veku
-pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie /spôsobilosti/
-zvládnuť vlastné emócie a city a efektívne ich využívať v prospech spolupráce s ostatnými.

Spôsob práce s deťmi:
Program pozostáva z 5 stretnutí po 45 min., v spolupráci s 2 psychológmi.
1. stretnutie: zoznámenie
2.stretnutie: sebapoznávanie/osobnostná percepcia/
3. stretnutie: emócie a ich zvládanie
4.stretnutie: spolupráca a interpersonálne vzťahy
5.stretnutie: rozvoj kreativity, spätná väzba
Projekt: DOROTKA A JEJ PRIATELIA
Je zameraný na deti predšklského veku v spolupráci s Ministerstvom školstva a so skupinou mládežníkov z Mládeže slovenského Červeného kríža.

Cieľ projektu:
hravou formou oboznamovať detí s prvou pomocou
nenútenou cestou viesť deti k humanite a túžbe pomáhať, učiť ich nové veci

Trvanie projektu: jeden školský rok / stretnutia 1krát v mesiaci
Témy projektu: „Dorotku bolí bruško“ 
/oboznamovať s vhodnými potravinami a pod. /
Predplavecký kurz
Už je tradíciou našej školy každoročne organizovať v spolupráci s AQUA školou predplavecký kurz.
Tento školský rok sme sa opäť snažili získať základné plavecké pohyby, naučiť sa dýchať do vody, odstrániť strach z vody a obdržať  “mokré “vysvedčenie.
 V galérii nájdeš fotky, tak nezabudni mrknuť na ne.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky