Jednou nohou v škole - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity predškolákov
JEDNOU NOHOU V ŠLOLE

KEDY? od 06.11.2019
KDE? Prípravné triedy (2. a 3.trieda)
ROZSAH LEKCIÍ 5 stretnutí po 45 min.
REALIZÁTOR Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Program je zameraný najmä na emocionálnu a sociálnu stránku osobnosti dieťaťa predškolského veku. Aktivity rozdelené do 5 stretnutí trvajúcich 45 minút sú zamerané na rozvoj prosociálneho správania, kooperácie, sebaovládania, zdieľania myšlienok a pocitov s druhými i na podporu tvorivého myslenia. Súčasťou programu môže byť psychologické orientačné posúdenie špecifických zručností detí dôležitých pre vstup do školy.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky