Predplavecký výcvik - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity predškolákov
PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

KEDY? od 30.09. – 11.09.2019
KDE? Krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov č.4
ROZSAH LEKCIÍ 10 lekcií po 40 min. (2 týždne)
CENA KURZU 34 .- €
REALIZÁTOR Plavecká škola AQUA

Tento kurz je určený pre deti predškolského veku, formou skupinovej výuky detí prostredníctvom materskej školy. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode.
Naučiť deti dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti dokážu po absolvovaní kurzu samostatne plávať. Kurz nemá za cieľ naučiť deti samostatne plávať. Predplavecký kurz obsahuje základné plavecké návyky, dychové cvičenia, plaveckú predprípravu spôsobu prsia, oboznámenie sa so spôsobmi kraul, znak, motýlik a skokom do vody. Jeho cieľom je naučiť deti nebáť sa vody, veselo v nej šantiť, prekonávať strach z ponorenia sa. Profesionálni lektori majú bohaté skúsenosti s prácou  s deťmi a prispôsobujú sa ich individuálnemu výukovému tempu a odvahe. Formou hier vo vode  a s vodou utvárajú dobrý základ k úplnému zvládnutiu tejto pohybovej kompetencie a radosti zo svojich úspechov. Na záver výcviku absolvujú deti preteky v plávaní a dostanú „mokré“ vysvedčenie.

Pokyny k predplaveckému výcviku:
1. Veci si deti prinesú v ruksaku (nie v igelitovej taške)
-plavky
-osušku
-vsuvky vhodné do mokrého prostredia
-kúpaciu čiapku
-igelitové vrecko na mokré veci
-dievčatá si môžu pribaliť fén na vlasy

2. Podpísané tlačivo o bezinfekčnosti a informovaný súhlas zákonného zástupcu

Po treťom dni sa kurzovné nevracia. V prípade ochorenia (je potrebné lekárske potvrdenie) je možné alikvotnú dobu nedochodeného kurzu vyčerpať (dochodiť kurz vo večerných hodinách od 17:00 – 18:00 hod.)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky