Zverejňovanie - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr


na základe zákona 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011:

Od 01.01.2012 zverejňujeme zmluvy, objednávky a faktúry na portali zmluvy.eGov.sk


Profil obstarávateľa na ÚVO

Materská škola

Faktúry

Číslo

Dátum

Dodávateľ

Suma

link

10052241

03.01.2011

LIVONEC s.r.o.

71,40

pdf

7221927718

04.01.2011

SPP a.s.

173,00

pdf

2721857011

05.01.2011

T-Com

53,43

pdf

7254053882

12.01.2011

VSE a.s.

110,20

pdf

20110006

13.01.2011

MAFEX s.r.o

501,80

pdf

7100028331

17.01.2011

T-Mobile

27,19

pdf

F 110007

21.01.2011

BALOG s.r.o.

368,00

pdf

51104677

22.01.2011

WebHouse s.r.o.

19,92

pdf

18/2011

23.01.2011

MACKO Gejza

48,00

pdf

2114366950

28.01.2011

VVS a.s.

342,73

pdf

01/2011

01.02.2011

Školská jedáleň

32,96

pdf

7410608000

03.02.2011

VSE a.s.

84,00

pdf

7494787404

03.02.2011

VSE a.s.

140,00

pdf

7316907642

03.02.2011

SPP a.s.

168,00

pdf

8722967887

07.02.2011

T-com

63,19

pdf

4101630111

11.02.2011

Teko

942,92

pdf

7101072306

12.02.2011

T-Mobile

19,87

pdf

71109929

12.02.2011

WebHouse

41,74

pdf

132011131

21.02.2011

COPYCENTER s.r.o.

158,40

pdf

2/2011

01.03.2011

Školská jedáleň

36,32

pdf

7470756089  

01.03.2011

VSE a.s.

84

pdf

7133708130

02.03.2011

SPP

159

pdf

9723984923

03.03.2011

T-Com

62,81

pdf

4104150211

11.03.2011

TEKO

949,49

pdf

7102136781

11.03.2011

T-Mobile

19,87

pdf

110061

17.03.2011

EXIMPO s.r.o.

125,52

pdf

03/2011

01.04.2011

ŠJ pri MŠ Hrnčiarska

37,44

pdf

7153754864

01.04.2011

SPP

87,00

pdf

7424813926

01.04.2011

VSE

84,00

pdf

11050403

04.04.2011

LIVONEC s.r.o.

47,80

pdf

02/11/J

16.09.2011

S.f. Juhás

3805,-

pdf

04/2011

07.09.2011

DEREX EKO - Viktor Mihálek

1534,77

pdf

VF312/2011

16.12.2011

FLAMENCO s.r.o.

5658,-

pdf

 

Objednávky

Číslo

Dátum

Dodávateľ

Suma

link

01/2011

10.01.2011

MAFEX s.r.o.

pdf

02/2011

18.01.2011

BALOG s.r.o.

pdf

03/2011

08.02.2011

Copycenter s.r.o.

pdf

09/2011

14.12.2011

FLAMENCO s.r.o.

pdf

 

Zmluvy

Číslo

Dátum

Dodávateľ

Suma

link

5100130886S/2011

03.01.2011

VSE a.s.

pdf

Zmluva o dielo

01.08.2011

Peter Juhás - S.F. Juhás

pdf

Zmluva o dielo

01.08.2011

DEREX EKO - Viktor MIHÁLEK

pdf

 


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky